1

Тема: The great steel birds-IV (Flying Over the Sakura)

https://s21.postimg.cc/6xmz51tc7/art-voyna-nebo-samolety-5568.jpg

http://royalscale.ru/logo/mp1.png

2

Re: The great steel birds-IV (Flying Over the Sakura)

http://realtai.ru/uploads/other/s_novym_godom2.jpg

http://royalscale.ru/logo/mp1.png